Återvinningsstationen vid Stämmarsund kvar tills vidare

Sedan återvinningsstationen vid Bromskär fick flyttas efter överklagande från närboende har Rudolf Lundin, som bland annat arbetar med bebyggelsen i Stämmarsund av nya radhus, välvilligt upplåtit mark vid Stämmarsundsbacken för återvinningsstationen. Ursprungligen utlovades denna temporära lösning fram till och med september 2018. Rudolf Lundin har nu sett över sina egna tidplaner och låtit meddela att stationen kommer att vara kvar åtminstone till och med första kvartalet 2019.
Som besökande säkert uppmärksammat har stationen skötts på ett föredömligt sätt där personal från Samhall regelbundet inspekterar platsen och vid behov städar upp kring de olika behållarna. En bidragande oraak är också att de som nyttjat stationen vinnlagt sig om att deponera rätt saker och sortera detta på ett riktigt sätt.

Etiketter: fred rosenthal