Linfärja Yxlan – Blidö?

Färjerederiet har under åren vid flera tillfällen informerat om planerna på att ersätta nuvarande dieseldrivna färja mellan Yxlan och Blidö med en elektriskt lindriven färja som skulle ersätta nuvarande dieseldrivna färja.
Färjerederiet informerar nu om att man under 2018 påbörjat ett nytt planeringsarbete med mål att kunna redovisa nya lösningar senast under 2020. Färjerederiet betonar att projektet prioriterats ur miljösynpunkt medan anställda anser att det egentligen rör sig om effektivisering och personalneddragningar.
Liknande planer har tidigare gjorts för färjelinjen vid Öregrund men där motsatte sig Sjöfartsverket då man ansåg att färjan behövde minst 2 ansvariga ombord ur säkerhetssynpunkt och därför inte kunde acceptera minskad besättning vilket var tänkt som en effekt vid införande av linfärja.

Etiketter: fred rosenthal