återvinningsstationen

Återvinningen kvar i Stämmarsund över sommaren
Rudolf Lundin har välvilligt ställt egen mark till förfogande vid Stämmarsund efter att stationen vid Bromskär fick stänga. Den planerade byggnationen på denna mark blir senarelagd och vi Blidöbor kan räkna med att stationen vid Stämmarsund blir kvar åtminstone fram till mitten av augusti. Rudolf Lundin har också tagit kontakt med kommunen för att närmare undersöka om det finns lämplig mark på Blidö för en permanent återvinningsstation. Samtidigt kan man undra varför inte kommunen lägger mer kraft på denna fråga där alternativet med transporter till Görla i längden måste ses som ohållbart ur miljösynpunkt. / Text: Fred Rosenthal

Etiketter: miljö