Stämmarsunds brygga

Stämmarsundstrafiken i fara
 
Stämmarsunds Ångbåtsbrygga kan tvingas stänga för trafik 2019.
Ett fritidsboende par i den angränsande fastigheten motsätter sig den renovering som krävs av rederier och för sjösäkerheten.

 
Stämmarsunds Ångbåtsbrygga reparerades delvis1998 men är i stort behov av en mer genomgripande restaurering. Den kommersiella trafiken har under flera år framfört klagomål på bryggan och 2017 meddelade kontrollorganisationen Sjöblick att Blidösundsbolagets fartyg inte kommer att kunna använda bryggan i den reguljära skärgårdstrafiken.
Mot denna bakgrund bildades 2017 den ideella föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga som efter förhandlingar med Sjöblick fick en respit för fortsatt trafik under 2018 om bryggan renoverades inför säsongen 2019 - annars ställs trafiken in.
Föreningen har under 2018 planerat en omfattande renovering tillsammans med Blidösundsbolaget. Via offentliga och privata bidrag har föreningen fått in 1,8 miljoner kronor för den budgeterade renoveringen.
 
Positiva instanser
När föreningen anmälde den planerade vattenverksamheten till Länsstyrelsen var samtliga remissinstanser mycket positiva till planen med undantag för familjen Nygren i fastigheten intill bryggan. Familjen hävdade att man hade rådighet över en mindre del av det vatten som bryggan avsåg utnyttja. Länsstyrelsen kunde då inte ge ett godkännande och ärendet skulle gå vidare till Mark- och Miljödomstolen.
För att undvika en process har föreningens styrelse försökt hitta en för båda parter acceptabel lösning men familjens krav gör att det inte går att renovera enligt Blidösundsbolagets krav.
Föreningen, som hela tiden hävdat att gränsdragningen mot familjen Nygrens fastighet är missvisande, har därför begärt en fastighetsbestämning av Lantmäteriet för att få bekräftat att föreningen har rådighet över berört område. Skulle föreningens uppfattning visa sig korrekt är dock sannolikheten för trafik säsongen 2019 låg då all vattenverksamhet är förbjuden i lag efter den 1 april. Eventuellt kan viss temporär förstärkning av bryggan göras men detta garanterar inte att trafiken återupptas under 2019.
En stängning av bryggan för den reguljära trafiken med S/S Blidösund, Sjögull och Sjöbris, samt för den nya och mycket populära Nord- sydlinjen, får stora negativa konsekvenser såväl för närboende som för besöksnäringen där bland annat Blidö Hamnkrog och Vandrarhem uppenbarligen kommer att förlora många besökare. /Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga

Etiketter: miljö