lokala nyheter - Debatt - näringsliv - föreningssidor

Nyheter

2019

Ellinor Linds avskedskonsert finns att läsa om i Öskaret
Här lite mer fakta om Ellinor Lind:

Pianolektioner för organisten i Blidö kyrka från 7 år
Barnkören i Blidö kyrka från 7 år
Musikklasser i högstadiet
Musikskolan privata pianolektioner
Tilldelades Bagger Sjöbäcks musikstipendium
Orgellektioner för organisten i Norrtälje kyrka
Harmonilära Musikaliska Akademin
Högskolan Stora Sköndal Kantorsutbildning
Sommarvikariat 3 år i rad Särna Idre Församlingar
Birgittakören Norrtälje Kyrka
Motettkören Norrtälje kyrka
Från 16 års ålder tjänstgjorde Ellinor i kyrkan vid gudstjänster,
dop, begravningar, vigslar, konserter, välgörenhetskonserter,
musikevenemang, advents-, jul- och nyårshögtider.
Fram till dess många framträdanden i församlingshemmet
under unga åren, vid olika evenemang.
2004 fast anställning som kantor
Startade Blidö Vokalensemble
Piano- och orgelelever
Barnrytmik och barnsång.
Ellinors allra första framträdanden arrangerades av legendariska
Stina Andersson i Blidö. Bl a ställdes ett piano ut i Almvik och
åttaåriga Ellinor satt ute i vårluften på Valborgsmässoafton och
spelade för valborgsfirarna.

Läs hela inlägget »

Över 50 personer kom på stormötet om Stämmarsunds brygga!
Föreningen Stämmarsunds brygga gjorde en preseentation av projektet.
Läs mer på deras hemsida.

Läs hela inlägget »

Blidö Sockens Hembygdsförening önskar hjälp med fotografering. Vi kommer att visa ett antal gamla vykort från början av 1900-talet. Din uppgift blir att från samma plats som fotografen till vykort hade, göra en ny bild.

Målet är att använda vykorten och de nya bilderna till 2020-års almanacka.
Vykorten publiceras här på Öskarets hemsida och kommer också att ställas ut den 27 juli vid båtsmanstorpet, Oxhalsö, Blidö.
Kontakta Hans Mirsch, 070-484 46 86 för mer information.

Läs hela inlägget »

Det började med en flytt till Yxlan och slutar kanske med en samling på närmare 1 000 vykort. Hans Mirsch ser vykorten som ett bra sätt att lära känna bygdens historia.
 
– Det började när vi flyttade till Yxlan för sju år sedan. Jag har alltid varit intresserad av den här bygden och av historien kring öarna. Jag har sett många historiska bilder och vykort på nätet, men tycker att det är mycket roligare att ha fysiska bilder i handen, säger Hans Mirsch.
Han har köpt via auktionssajter som Tradera och han har fått vykort av boende när de fick klart för sig intresset och det historiska värdet av att ha en vykortssamling.
Hittills har han samlat på sig 240 vykort från Yxlan, 200 från Blidö, 200 från Furusund och 100 från Norröra/Söderöra.
Det handlar om vykort med motiv från öarna, idag historiska bilder som gamla lanthandlarbutiker, hotell och båtar.
 
Ställs ut på Blidö
– Det roligaste är ju om det finns människor med på bilderna men det är också väldigt trevligt med gamla bilar och båtar, säger Hans Mirsch.
Det är ju också väldigt intressant att se vad man skriver på vykorten och hur man formulerar sig i olika tider påpekar han.
De äldsta vykorten är från början av 1900-talet och de flesta från 50-60-talet. Ett stort antal är från fotograf Elliord Mattsson i Spillersboda som gjorde 40 serier med 100 bilder i varje, fotografier med mycket hög teknisk kvalitet.
Samlingen är uppdelad i fyra pärmar för Blidö, Köpmanholm/Yxlan, Furusund och Norrröra/Söderöra. Och den 27 juli kan man få se delar av samlingen i Båtsmanstorpet på Blidö när Hembygdsföreningen har sin dag.
– Nu är ju det här med vykort något som knappast existerar idag men min gamla mamma blir glad om hon får ett riktigt vykort, datorer och mail är inte riktigt det hon behärskar, säger Hans Mirsch.

Nya vykort till almanackan
Nu efterlyser vi ”vykort”, bilder tagna på samma ställen som de gamla vykorten. Vi publicerar några av vykorten på www.oskaret.se och ber alla Bästa tillfället att se vykorten är på föreningens fotodag den 27 juli 2019 vid båtsmanstorpet.
Det kommer att bli en spännande jämförelse mellan nutid och dåtid och som sagt helst med exakt samma motiv och vinkel. Bilderna publiceras i Blidö Sockens Hembygdsförenings almanacka för 2020 och vi hoppas på att detta blir ett starkt dokument. Almanackan säljs under julmarknaden i Almvik och hos utvalda försäljningsställen som ICA Blidö, Kiosken i Köpmanholm, Macken Furusund, m fl . Pengarna för almanackan går till föreningen som gör mycket annat gott. / Kolla in webbsidan och anmäl intresse till Göte Lagerkvist, gotla@tc.se. De mest lyckade bilderna belönas med fika och bulle och några exempel publiceras senare i Öskaret. / Olle Larsén
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö

Stämmarsundstrafiken i fara
 
Stämmarsunds Ångbåtsbrygga kan tvingas stänga för trafik 2019.
Ett fritidsboende par i den angränsande fastigheten motsätter sig den renovering som krävs av rederier och för sjösäkerheten.

 
Stämmarsunds Ångbåtsbrygga reparerades delvis1998 men är i stort behov av en mer genomgripande restaurering. Den kommersiella trafiken har under flera år framfört klagomål på bryggan och 2017 meddelade kontrollorganisationen Sjöblick att Blidösundsbolagets fartyg inte kommer att kunna använda bryggan i den reguljära skärgårdstrafiken.
Mot denna bakgrund bildades 2017 den ideella föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga som efter förhandlingar med Sjöblick fick en respit för fortsatt trafik under 2018 om bryggan renoverades inför säsongen 2019 - annars ställs trafiken in.
Föreningen har under 2018 planerat en omfattande renovering tillsammans med Blidösundsbolaget. Via offentliga och privata bidrag har föreningen fått in 1,8 miljoner kronor för den budgeterade renoveringen.
 
Positiva instanser
När föreningen anmälde den planerade vattenverksamheten till Länsstyrelsen var samtliga remissinstanser mycket positiva till planen med undantag för familjen Nygren i fastigheten intill bryggan. Familjen hävdade att man hade rådighet över en mindre del av det vatten som bryggan avsåg utnyttja. Länsstyrelsen kunde då inte ge ett godkännande och ärendet skulle gå vidare till Mark- och Miljödomstolen.
För att undvika en process har föreningens styrelse försökt hitta en för båda parter acceptabel lösning men familjens krav gör att det inte går att renovera enligt Blidösundsbolagets krav.
Föreningen, som hela tiden hävdat att gränsdragningen mot familjen Nygrens fastighet är missvisande, har därför begärt en fastighetsbestämning av Lantmäteriet för att få bekräftat att föreningen har rådighet över berört område. Skulle föreningens uppfattning visa sig korrekt är dock sannolikheten för trafik säsongen 2019 låg då all vattenverksamhet är förbjuden i lag efter den 1 april. Eventuellt kan viss temporär förstärkning av bryggan göras men detta garanterar inte att trafiken återupptas under 2019.
En stängning av bryggan för den reguljära trafiken med S/S Blidösund, Sjögull och Sjöbris, samt för den nya och mycket populära Nord- sydlinjen, får stora negativa konsekvenser såväl för närboende som för besöksnäringen där bland annat Blidö Hamnkrog och Vandrarhem uppenbarligen kommer att förlora många besökare. /Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga

Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö

Återvinningen kvar i Stämmarsund över sommaren
Rudolf Lundin har välvilligt ställt egen mark till förfogande vid Stämmarsund efter att stationen vid Bromskär fick stänga. Den planerade byggnationen på denna mark blir senarelagd och vi Blidöbor kan räkna med att stationen vid Stämmarsund blir kvar åtminstone fram till mitten av augusti. Rudolf Lundin har också tagit kontakt med kommunen för att närmare undersöka om det finns lämplig mark på Blidö för en permanent återvinningsstation. Samtidigt kan man undra varför inte kommunen lägger mer kraft på denna fråga där alternativet med transporter till Görla i längden måste ses som ohållbart ur miljösynpunkt. / Text: Fred Rosenthal

Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö

Arkiv nyheter

Notiser

2019

En familjeaktivitet inför Valborg vid Almvik!
Lördagen 27 april 2019 - kl. 13.00 – 17.00
Kom och hjälp oss att rensa Auroraängen, samtidigt som vi fyller på vår majbrasa!
 (Blidö IF) Korvgrillning - (PRO) Kaffe och smörgåsar - Ta med egen picknic
Ta med egna: 4-hjulingar – kärror - sågar – yxor – krattar 
Ett arrangemang av: ”Blidöbygden - Utveckling i Samverkan” i samarbete med:
Blidö Pensionärsförening, Blidö Sockens Hembygdsförening,
Blidö gårds byalag, Blidö IF, Blidö församling

Läs hela inlägget »
Etiketter: aktivitet